Informacje historyczne

Do roku 1591 r. wieś Modzerowo należała do parafii Izbica Kujawska. W tym to roku właściciel dóbr izbickich Jarosław Sokołowski postanowił wybudować tu drewniany kościół pw. Matki Bożej, któremu niebawem dodano także za patrona św. Stanisława Biskupa Męczennika. Przy tym kościele, także w 1591 r., erygowano parafię. Oprócz Modzerowa do parafii należała także wieś Stypin. Korzecznik: parafia w tej miejscowości powstała na przełomie XIV i XV w., a pierwsza o niej wzmianka pochodzi z 1489 r. Kościół fundacji miejscowych dziedziców, drewniany, pw. Wszystkich Świętych. Była nawet wątpliwość, czy należy do diecezji włocławskiej, czy też do archidiecezji gnieźnieńskiej. Dziedzice miejscowi i kolatorowie kościoła odpadli do innowierstwa i to było przyczyną upadku kościoła w drugiej połowie XVI w. Sama wieś została włączona najpierw do parafii Bierzwienna, a potem do parafii Modzerowo. Nowy kościół konsekrował w 1595 r. bp Hieronim Rozrazewski.W XVII w. zbudowano przy tym kościele nową, murowaną zakrystię o sklepieniu kolebkowym. Kiedy ten kościół ze starości chylił się ku ruinie, w 1796 r. dziedzic izbicki hrabia Skarbek wybudował nową świątynię, pod dawnym wezwaniem, także drewnianą, która, remontowana w następnych wiekach, służy parafii po dzień dzisiejszy.

Kościół drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, wzmocniony lisicami. Jednonawowy. Strop płaski. Ołtarz główny wczesnobarokowy z pierwszej połowy XVII w. z bramkami, rzeźbami oraz z obrazem Trójcy Świętej z XVIII w. w zwieńczeniu. Dwa ołtarze boczne rokokowe z połowy XVIII W. z obrazami św. Jana Nepomucena i św. Stanisława wskrzeszającego Piotrowina. Ambona i chrzcielnica wczesnobarokowe z pierwszej połowy XVII w. Kielich z około połowy XVII w. Obraz Pana Jezusa upadającego pod krzyżem z końca XVIII w. Krucyfiks rokokowy. W 2000 r. zlikwidowano pochyłość kościoła: wymieniono pod całym kościołem podwaliny oraz fundamenty z kamiennych na żelbetonowe, wykonano podmurówkę z cegły klinkierowej i koryta drenażowe wokół świątyni. W latach 2003-2009 wymieniono drzwi główne do kościoła. Przeprowadzono dwukrotną konserwację desek oszalowania kościoła. Powiększona została podłoga w prezbiterium. Wymieniono instalację przeciwpożarową. W 2010 r. wzmocniono dzwonnicę oraz wymieniono jej obitkę.

Krzyże przydrożne: Modzerowo – 5, Kalisz, Korzecznik – 2, Lelochowo, Lucynowo, Podlesie – 1, Słubin, Szatanowo – 1, Śmielnik, Mieczysławowo.

Kapliczki: Lelochowo, Marynki, Mieczysławowo, Orgieleszczak, Parcele, Stypin – 2, Szatanowo – 2, Zielone Modzerowo.